Muutos päästöissä

Vertailuvuosi

%
0 %/asukas

Päästöt vuonna

ktCO2e
tCO2e/asukas
%
0 %/asukas

Päästöt vuonna

ktCO2e
tCO2e/asukas

Skenaarion tarkastelu

Tulokset sektoreittain

Päästöt sektoreittain ja osuus kokonaispäästöistä

Liikenne

% + %
ktCO2e

Sähkö

% + %
ktCO2e

Lämmitys

% + %
ktCO2e

Liikenne

%
ktCO2e

Sähkö

%
ktCO2e

Lämmitys

%
ktCO2e

Päästöt sektoreittain ja osuus kokonaispäästöistä

Kotitaloudet

% + %
ktCO2e

Palvelut ja julkinen sektori

% + %
ktCO2e

Teollisuus

% + %
ktCO2e

Liikenne

% + %
ktCO2e

Kotitaloudet

%
ktCO2e

Palvelut ja julkinen sektori

%
ktCO2e

Teollisuus

%
ktCO2e

Liikenne

%
ktCO2e

Vuonna kasvihuonekaasupäästöt ovat % suuremmat pienemmät kuin nykyään. Sähkönkulutuksen ja rakennusten lämmityksen tuottamat päästöt kasvavat vähenevät kotitalouksien osalta %. Palvelu- ja julkisella sektorilla päästöt kasvavat vähenevät % ja teollisuuden päästöt kasvavat vähenevät %. Liikenteen päästöt ovat puolestaan % suuremmat pienemmät kuin vuonna .

Arvioni mukaan asukasmäärä kasvaa pienenee asukkaalla ja työpaikkoja on enemmän vähemmän. Vuonna rakennettu pinta-ala on kasvanut pienentynyt miljoonalla neliömetrillä.

Suomessa ja vuonna kulutetun sähkön päästöt ovat % suuremmat pienemmät vuoteen verrattuna. Sähköä kuluu GWh enemmän vähemmän, ja muutos kulutussähkön päästöissä on nykytilaan verrattuna %.

Vuoteen mennessä rakennusten energiatehokkuus paranee heikentyy %, ja muutos rakennusten lämmitysenergian kulutuksessa on %. Kaukolämmön ominaispäästöt suuremmat pienemmät, ja kokonaisuudessaan rakennusten lämmityksen kasvihuonekaasupäästöt kasvavat vähenevät %.

Myös liikennemäärät muuttuvat. Vuonna yksi asukas ajaa henkilöautolla keskimäärin % enemmän vähemmän, ja muutos muilla liikennemuodoilla taitetussa matkassa on oletettavasti %. Tavaraliikenne puolestaan vilkastuu vähenee % nykytasoon verrattuna. Sähkö- ja vetykäyttöisten autojen osuus ajoneuvokannasta voisi mielestäni olla % vuonna . Polttomoottori- ja hybridikäyttöisten autojen kulutus kasvaa pienenee nykyisestä % ja biopolttoaineiden osuus kasvaa. Liikenteen päästöt ovat yhteenlaskettuna % suuremmat pienemmät kuin vuonna .

Kasvihuonekaasupäästöt

KHK-päästöt - jako 1

ktCO2e muutos-%
Sähkö
Lämmitys
Liikenne
Yhteensä

KHK-päästöt - jako 2

ktCO2e muutos-%
Kotitaloudet
Palvelut ja julkinen sektori
Teollisuus
Liikenne
Yhteensä

2 Sähkö

Kulutussähkön päästöt

ktCO2e muutos-%
Kotitaloudet
Palvelut ja julkinen sektori
Teollisuus
Yhteensä

Energiankulutus

GWh muutos-%
Kotitaloudet
Palvelut ja julkinen sektori
Teollisuus
Yhteensä

3 Lämmitys

Rakennusten lämmityksen päästöt

Kaukolämpö

ktCO2e muutos-%
Asuinrakennukset
Palvelut ja julkinen sektori
Teollisuus

Erillislämmitys

Asuinrakennukset
Palvelut ja julkinen sektori
Teollisuus
Yhteensä

Energiankulutus

Kaukolämpö

GWh muutos-%
Asuinrakennukset
Palvelut ja julkinen sektori
Teollisuus

Erillislämmitys

Asuinrakennukset
Palvelut ja julkinen sektori
Teollisuus
Yhteensä

4 Liikenne

Liikenteen päästöt

ktCO2e muutos-%
Henkilöautot
Pakettiautot
Kuorma-autot
Linja-autot
Laivat ja veneet
Raideliikenne
Yhteensä

Liikennesuoritteet

muutos-%
Henkilöautot
Pakettiautot
Kuorma-autot
Linja-autot
Laivat ja veneet
Raideliikenne

Valitut oletukset

1 Asukkaat

Asukasmäärä

Työpaikat

Työpaikkojen jakautuminen

%
Palvelut ja julkinen sektori
Teollisuus

2 Sähkö

Sähkönkulutus

kWh/vuosi/as. tai työpaikka
Kotitaloudet
Palvelut ja julkinen sektori
Teollisuus

Paikallisen uusiutuvan tuotannon osuus

% Uusiutuvat % Verkko
Kotitaloudet
Palvelut ja julkinen sektori
Teollisuus

Verkkosähkön tuotanto

% sähkönhankinnasta
Vesivoima
Tuulivoima
Ydinvoima
Kivihiili
Öljy
Maakaasu
Turve
Biomassa
Jäte
Sähkön tuonti / muut uusiutuvat

3 Lämmitys

Kerrosala

m2/as. tai työpaikka
Asuintalot
Palvelut ja julkinen sektori
Teollisuus

Energiatehokkuus

Kaukolämpö

ominaiskulutuksen muutos-%
Asuintalot
Palvelut ja julkinen sektori
Teollisuus

Erillislämmitys

Asuintalot
Palvelut ja julkinen sektori
Teollisuus

Lämmitystapa

Kaukolämpö

% kerrosalasta
Asuintalot
Palvelut ja julkinen sektori
Teollisuus

Erillislämmitys

% kerrosalasta
Asuintalot
Palvelut ja julkinen sektori
Teollisuus

Erillislämmitys

Asuinrakennukset

%
Sähkölämmitys
Öljy
Maalämpö
Aurinkokeräimet
Pelletti ja muu bio

Palvelut ja julkinen sektori

%
Sähkölämmitys
Öljy
Maalämpö
Aurinkokeräimet
Pelletti ja muu bio

Teollisuus

%
Sähkölämmitys
Öljy
Maalämpö
Aurinkokeräimet
Pelletti ja muu bio

Kaukolämmöntuotannon polttoaineet

% polttoaineiden energiasisällöstä
Kivihiili
Maakaasu
Öljy
Biomassa
Jäte
Lämpöpumput

Hiilidioksidin talteenotto

%-osuus voimalaitosyksiköistä
Hiilidioksidin talteenotto

4 Liikenne

Henkilöliikenne

km/vrk/as.
Henkilöautot ja moottoripyörät
Linja-autot
Raideliikenne
Kävely ja pyöräily

Tavara- ja laivaliikenne

liikennesuoritteen muutos-%
Pakettiautot
Kuorma-autot
satamassakäynnit (muutos-%)
Satamat

Ajoneuvojen polttoaineet ja kulutus

Autot

osuus ajoneuvokannasta (%)
Sähkö
Vety
Nykytekniikka ja hybridit

Laivat ja veneet

osuus ajoneuvokannasta (%)
Sähkö
Vety
Nykytekniikka ja hybridit

Autot (nykytekniikka)

%
Muutos kulutuksessa
Biopolttoaineiden osuus

Laivat (nykytekniikka)

%
Muutos kulutuksessa
Biopolttoaineiden osuus